Copyright CHEMAT © 2003


Zastupujeme dánsku spoločnosť , ktorá vyrába komponenty pre riešenia pneumatického transportu a spracovania materiálov (granúl, tabliet, menších lisovaných produktov) a výrobných odpadov (odrezky, papier, priemyselné plasty). Tieto komponenty sa vyznačujú vysokou modularitou a výkonom, rýchlou montážou a spoľahlivosťou.

Ponúkame
 • Poradenstvo pneumatických dopravných trás tlačných, sacotlačných a sacích.
 • Dodávky
  • výkonných dopravných ventilátorov od 1,0 do 50 kW stredo a vysokotlakých vrátane špeciálnych ventilátorov pracujúcich na "venturiho" princípe
  • komponentov potrubných trás ako stavebnice priemerov od 100 do 500 mm, výhybky, rýchlospojky
  • turnikety pre pomerové miešanie a tlakové oddelenie
  • rezačky odrezkov z výroby
  • odprašovacie systémy
Aplikácie
 

Pneudoprava, odprašovanie a recyklácia, osobitne granulátov a plastov, Odber odstrižkov z výrobného procesu papierenských strojov v papierňach, kartonážnych strojov a z tlačiarenských strojov v tlačiarňach s rýchlosťami odťahov až 1500m/min. kontinuálny prúd. Odber odstrižkov z výrobného procesu plastových fólií. Rezanie v potrubí IN LINE. Preprava PET fliaš, zátiek nových aj do recyklácie.

Recyklačné jednotky pre papier a priemyselné plasty Pneudoprava granulátov
Recyklačné jednotky pre papier a priemyselné plasty Pneudoprava granulátov
Spracovanie odrezkovSeparácia materiálu pri recyklácii
Spracovanie odrezkovSeparácia materiálu


Použité ilustrácie sú z http://www.kongskilde.com

Bližšie informácie poskytneme na požiadanie