Copyright CHEMAT © 2003Vyvíjame, konštruujeme, vyrábame a dodávame výrobné linky na spracovanie plastov, menovite najmä expandovaného polystyrénu (EPS) pre malé aj velké výrobné prevádzky a jednoúčelové linky na manipuláciu s materiálmi.

Ponúkame

Ponúkame dodávku na základe rešpektovania špecifických požiadaviek zákazníka týchto strojných zariadení aj ucelených technológií

  • Predpeňovadlá kontinuálne a diskontinuálne ako aj sušičky
  • Blokové formy s vákuovaním vertikálne aj horizontálne
  • Rezacie linky ako sólostroje aj plneautomatizované linky
  • Rozkladacie roboty a stohovače blokov s prepojením na baličky rôznych výrobcov napr./Sotemapack, Desco.../
  • Miešacie zariadenia pre dávkovanie recyklátu polystyrénu - drviče nahrubo i jemné
  • Silá a prvky dopravy zo strojov do síl a zo síl k strojom
  • Lisy pre kročajové dosky
  • Doplnkové zariadenia podľa dohody
  • Recyklačné stroje a linky

Všetky zariadenia môžu pracovať automatizovane s vybavením senzormi a automatickými akčnými elementmi pod programovým riadením. Zariadenia môžu byť doplnkovo vybavené tiež nadradeným riadiacim systémom a byť tiež komunikačne prepojené na servis CHEMAT.

Bližšie informácie poskytneme na požiadanie