Copyright CHEMAT © 2003


Realizujeme automatizačné systémy pre výrobné stroje a linky, priemyselné, energetické a ekologické zariadenia a technológie na báze riadiacich systémov Siemens AG, typ Simatic S7, M7 predovšetkým rada 200 a 300 a dalších vrátane nadradených systémov.

Distribuujeme a implementujeme riadiace a informačné systémy spoločnosti Andover Controls Ltd., USA rada Infinity a Continuum v oblasti riadenia "inteligentných" stavieb a budov (vykurovanie a klimatizácia, prístupové a kamerové systémy, bilancie energie a ovládanie strojov atd.) až po aplikácie v jednoúčelových zariadeniach a strojoch.
Andover Controls, MA, USA, systémy Infinity a Continuum

Implementujeme centrály typu Control Web pre systémy dozorovania a kontroly výroby a kvality výrobného procesu On line.

Bližšie informácie poskytneme na požiadanie